دانشگاه آزاد اسلامی فریدن
۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
درباره دانشگاه
آلبوم تصاوير
معرفي شهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه رياست</span>حوزه رياست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست</span>رياست
درباره رياست
ارتباط با رياست
روسا دانشگاه از تاسيس تا كنون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حراست </span>حراست
ارتباط با حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
گالري تصاوير
اخبار دانشگاه
ارتباط با ما
انتقادات و پيشنهادات
گزينش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت</span>حوزه معاونت
سرپرست حوزه معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه آموزشي</span>حوزه آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته هاي تحصيلي و چارت دروس</span>رشته هاي تحصيلي و چارت دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چارت كلي دروس به تفكيك مقطع </span>چارت كلي دروس به تفكيك مقطع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارداني پيوسته</span>كارداني پيوسته
برق صنعتي-الكتروتكنيك
حسابداري
كامپيوتر- نرم افزار
كارهاي عمومي ساختمان
مكانيك خودرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارداني ناپيوسته</span>كارداني ناپيوسته
آموزش ابتدايي
حسابداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي پيوسته</span>كارشناسي پيوسته
حقوق
مهندسي عمران
مهندسي برق
مهندس كامپيوتر-نرم افزار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ناپيوسته</span>كارشناسي ناپيوسته
حسابداري
مكانيك خودرو
معماري
مهندسي اجرايي عمران
مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
مهندسي تكنولوژي برق قدرت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
بخشنامه بلااثرشدن نمرات مردودي
خلاصه آيين نامه آموزشي
ليست دروس معادل عمومي معارف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه هاي دانشجويان ممتاز</span>بخشنامه هاي دانشجويان ممتاز
بخشنامه تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ساليانه
آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي برتر و فارغ التحصيلان ممتاز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر</span>بخشنامه ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
كارشناسي ارشد
دكتري
بخشنامه ها و آيين نامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امتحانات و نمرات</span>اداره امتحانات و نمرات
وظايف
نكات مهم درباره امتحانات
فرم اعلام نمره پروژه تخصصي
مشخصاتCDتحويلي به دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم گزارش كارآموزي
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعيه ها</span>اطلاعيه ها
اطلاعيه درس كارآموزي
تقويم دانشگاهي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه اداري ومالي </span>حوزه اداري ومالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه اداري</span>حوزه اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگزيني هيات علمي</span>كارگزيني هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حق التدريس</span>حق التدريس
فرم ها
بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هيات علمي</span>هيات علمي
فرم ها
بخشنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگزيني هيات علمي/وظايف-ارتقا</span>كارگزيني هيات علمي/وظايف-ارتقا
وظايف
آيين نامه ها و بخشنامه ها
ارتقاء و ترفيع
فرم ها
مدارك لازم جهت تكميل پرونده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگزيني كاركنان</span>كارگزيني كاركنان
بخشنامه ها
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور رفاهي</span>امور رفاهي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد اسكان</span>ستاد اسكان
سامانه ساجد-بخش اسكان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيمه مازاد درمان</span>بيمه مازاد درمان
سامانه ساجد-بخش بيمه مازاد درمان
فيش حقوقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مالي</span>حوزه مالي
حسابداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهريه</span>شهريه
امور شهريه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميسيون معاملات</span>كميسيون معاملات
آگهي مزايده و مناقصه
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صندوق رفاه</span>صندوق رفاه
انواع تسهيلات
فرم ها
بانك مهر ايران
صندوق رفاه دانشجويي
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه دانشجويي و فرهنگي </span>حوزه دانشجويي و فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه دانشجويي</span>حوزه دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فارغ التحصيلان</span>فارغ التحصيلان
مدارك مورد نياز فارغ التحصيلان
مراحل تحويل گواهينامه موقت
مراحل تحويل دانشنامه
مراحل اطلاع از وضعيت فارغ التحصيلي
مدارك براي ترجمه زيرنمرات
نحوه تماس با اداره فارغ التحصيلان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كانون فارغ التحصيلان</span>كانون فارغ التحصيلان
سامانه كانون فارغ التحصيلان
كانون فارغ التحصيلان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز مشاوره</span>مركز مشاوره
ارائه دهنده خدمات
زمان حضور مشاوران در مركز مشاوره
معرفي مركز مشاوره
وبلاگ مركز مشاوره
نظام وظيفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلف سرويس</span>سلف سرويس
سلف
خوابگاه دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نقل و انتقالات</span>نقل و انتقالات
نقل وانتقالات
سايت نقل و انتقالات(منادا)
آخرين بخشنامه نقل و انتقالات دانشجويي
تربيت بدني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر فرهنگ اسلامي</span>دفتر فرهنگ اسلامي
معرفي مسئول دفتر فرهنگ اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كانون قرآن وعترت</span>كانون قرآن وعترت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كانون قرآن و عترت</span>كانون قرآن و عترت
فعاليت ها
ليست پايگاه نرم افزارهاي اسلامي
مسابقات كتبي قرآن و عترت
جشنواره هنر، ادبيات و پژوهش ديني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوق برنامه</span>فوق برنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فوق برنامه</span>امور فوق برنامه
اردوها
نمايشگاه ها
حج عمره
ازدواج دانشجويي
اعتكاف دانشجويي
كارهاي فوق برنامه
انتشار بروشور و بولتن
برگزاري مناسبت ها
برگزاري مسابقات
تشكيل گروه هاي فرهنگي دانشجويي
برگزاري طرح هاي آموزشي مكاتبه اي
كانون هاي فرهنگي، ادبي ، هنري و اجتماعي دانشجويي
تشكل هاي دانشجويي
تشكل هاي اساتيد
هيات هاي مذهبي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد اقامه نماز</span>ستاد اقامه نماز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد اقامه نماز</span>ستاد اقامه نماز
فعاليت ها
تشكل هاي دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه پژوهشي</span>حوزه پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مقالات</span>امور مقالات
امتياز ويژه براي حمايت از انتشار مجله هاي علمي دانشگاه ازاد
آئين نامه پرداخت تسهيلات به شركت كنندگان در كنفرانسهاي داخلي معتبر
شيوه نامه تشويق مقالات
فرم ارزشيابي مقالات چاپ شده جهت تشويق مالي
فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمي
فهرست نشريات نامعتبر خارجي شهريور 94
ليست مجلات جعلي اسفند 94
متمم بخشنامه تشويق مقالات 1t
متمم تشويق مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور طرح ها</span>امور طرح ها
فرم الف طرح پژوهشي
فرم صفر
فرم يك قرارداد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي</span>انجمن هاي علمي
معرفي انجمن هاي علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
اساسنامه انجمن
چاپ نشريه
شيوه نامه استفاده از بودجه انجمن ها
فرم برگزاري همايش و سمينار
نحوه تشكيل انجمن
واحد هاي فناور
فرم پيشرفت كار طرح پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي</span>انجمن هاي علمي
معرفي انجمن هاي علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
اساسنامه انجمن
چاپ نشريه
شيوه نامه استفاده از بودجه انجمن ها
فرم برگزاري همايش و سمينار
نحوه تشكيل انجمن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مقالات</span>امور مقالات
امتياز ويژه براي حمايت از انتشار مجله هاي علمي دانشگاه ازاد
آئين نامه پرداخت تسهيلات به شركت كنندگان در كنفرانسهاي داخلي معتبر
شيوه نامه تشويق مقالات
فرم ارزشيابي مقالات چاپ شده جهت تشويق مالي
فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمي
فهرست نشريات نامعتبر خارجي شهريور 94
ليست مجلات جعلي اسفند 94
متمم بخشنامه تشويق مقالات 1t
متمم تشويق مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها </span>سامانه ها
سامانه ثبت نمرات
سامانه ساهم
سامانه ساجد
سامانه منادا
سامانه دانشجويي
مركز آزمون
سامانه نظام وظيفه و خروج از كشور
اتوماسيون اداري(رايورز)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط باما</span>ارتباط باما
ارتباط با اساتيد
ارتباط با كارمندان
مركز تحقيقات گياهان دارويي 
 آدرس : فريدن - داران - انتهاي بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد فريدن
صندوق پستي : 95311 - 85616  فاكس : 03157225330
كليه حقوق اين وب سايت متعلق دانشگاه آزاد اسلامي واحد فريدن ميباشد
Powered by DorsaPortal